(יוסף, מל' ג‭.(180-170 :'‬ מצור יודפת — סתימת הרווחים בין מוצבי המצור והדוקו ההקפי; הגבהת החומות על־ידי המגינים ציור מס' 3