מצור יודפת שלב א — נסיון ההשתלטות ההתחלתי (יוסף, מל' ג‭.(157-150 :'‬ ציור מס' 1