מצור יודפת מרדכי גיחון

מצור יודפת מרדכי גיחון חשיבות הנושא ואמינותו של יוסף מעטים הם תיאורי מצורים רומיים לפרטיהם , ובכך חשיבותו הייחודית כמעט של תיאור מצור יודפת בידי יוסף בן מתתיהו , לא רק לחוקרי מלחמת היהודים של וספסיאנוס וטיטוס , אלא גם להיסטוריונים של מלחמות העת העתיקה בכלל . נשאלת השאלה באשר לאמינותו של יוסף , ולא כאן נרחיב את הדיבור בנוגע ליתרונות ולמגרעות של שאיבה ממקור יחיד אשר מחברו , לא זו בלבד שהיה שותף לאירועים , אלא שבמאורע דנן עמד בראש אחד משני הצדדים בעימות שבו המדובר . אין ספק , שליוסף יכלו להיות מניעים ממניעים שונים ליפות את סיפור המצור , והוא ראש הנצורים . ספק זה מכרסם ביתר שאת דווקא לנוכח התיאור הנקרא כסיפור מעשה 'המצור האידאלי' על פי כל הניתן לשאוב מן הספרות העתיקה 2 המקצועית וההיסטורית . זאת ועוד , גם הרומאים , לרבות בית הקיסרים הסלאביים , בוודאי לא היו מתנגדים עקרונית להאדרת המצור ולהצגת נצחונם כפרי של מאבק איתנים עתיר גבורה . אלא שלעומת כל אלה יש לזכור , שדווקא המגמות הפרגמטיות שבכתיבת יוסף , הן אלה שבתחום האישי והן אלה שבתחום היחסים בין רומא לבין יהודה והיהודים , תבעו כתיבה אשר אמינו...  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות