כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה

כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זהרומן וילק מקור הידיעות המכילות אפיונים מטילי דופי בהורקנוס השני הולם בוודאי את מגמותיו של אריסטובולוס השני ובנו , אנטיגונוס המלך החשמונאי , המשלח את דודו עם הפרחים , קטום אוזן , בבלה . אף ניקולאוס איש דמשק ימצא בהן עניין למטרותיו הוא . מאמר זה יעקוב אחר אפשרות גלגול שכזאת על ידי בדיקת שמועה היסטורית מקבילה אצל יוספוס ובספרות חז"ל , הדנה בריב האחים החשמונאים הורקנוס השני ואריסטובולוס השני ' . מתודית , אנסה להדגים כיצד הימצאותה של מקבילה בתלמוד הבבלי לידיעה המובאת בכתבי יוספוס , אין בה משום ערובה מספקת לטענה משוערת של שאיבה ישירה ממקור יהודי פנימי , ובעיקר כשהשמועה חסרה במלח' ובמקורות חז"ל ארץ ישראליים . להלן המקורות בהקשרם : שקיעת הממלכה החשמונאית ערב הכיבוש הרומי מוצאת את ביטויה באגדה תלמודית השחה באפיזודה מימי מלחמת האחים : יוחנן הורקנוס השני ( המסתייע בדוךתת השלישי הנבטי במיצועו של אנטיפטרוס האדומי , ( שניטלה הימנו המלוכה והכהונה הגדולה , צר על אחיו הצעיר , אריסטובולוס , המוצא מקלט ומתבצר במקדש הירושלמי . מסורת דומה השתמרה בקדמ' , 28-25 : 14 ולכאורה יוס...  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות