איור ‭:4‬ החומה והמגדלים בחרבת עקד (צילום: משלחת אמאוס, שער הגיא)