איור ‭:3‬ תוכנית האתר, חרבת עקד (ציירה יהודית דקל, המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל־אכיב)