‭( ?‬ המחבר ־ צילום ( דרום־מזרחן לכיוו מבט — עקד חרבת 2איור