איור 1 י מפת אזור אמאוס (ציירה יהודית דקל, המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל־אביב)