קשרים מדיניים ולאומיים בין יהודי מצרים התלמיית לאחיהם בארץ ־ישראל

קשרים מדיניים ולאומיים בין יהודי מצרים התלמיית לאחיהם בארץ ישראל אריה כשר הקשרים בין יהודי התפוצות לאחיהם בארץ ישראל לבשו , כידוע , פנים רבות , ובתחומים שונים : דת והלכה , חברה וכלכלה , לאום ומדינה . במאמר זה ננסה למקד את התעניינות הקורא רק בתחום המדיני הלאומי ונגביל את עצמנו ליהודי מצרים בלבד . הסיבה לכך נעוצה ראשית כול בעובדה , שידיעתו של הנושא השלם רחבה מכדי אפשרות להתמודד עמה במסגרתו של מאמר אחד . התמקדנו בקשרים המדיניים והלאומיים של יהודי מצרים דווקא , לא רק משום שעלתה על כל אחיותיה בעולם ההלניסטי הרומי בגודלה ובעוצמתה , אלא משום שראו בד , בעת העתיקה ( וכמובן גם במחקר המודרני ) דגם , שעל פיו הוגדרו זכויות היהודים בכל מקומות מושבם , לרבות אלה שנבעו מזיקתם לארץ ישראל . אנו נסתפק על כן רק בהארת הקשרים המדיניים והלאומיים בין יהודי מצרים לאחיהם בארץ ישראל , ונדון בהם לפי סדר כרונולוגי . מצרים היתה מאז ומעולם יעד הגירה חשוב ביותר של יהודים מארץ ישראל , בעיקר בזכות קרבתה הגאוגרפית , דבר שתרם רבות לאימוץ הקשרים שבין היהודים בשתי הארצות ולטיפוח רציפותם . מובן מאליו , שמצב כזה התקיים בעיקר...  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות