'וערכו... את הנתחים' (ויק' א, ח) משיטות העריכה בספר ירמיה

' וערכו ... את הנתחים' ( ויק' א , ח ) משיטות העריכה בספר ירמיה יאיר הופמן כל גישה דוגמטית למקרא , מטיבה שהיא ממעטת בחשיבותם של עורכים , קרי , אלה שנטלו חלק בעיצוב הספר אף שלא נמנו עם מחבריו העיקריים . אם הדוגמה היא דתית , המקבלת כפשוטו את 'משה כתב ספרו ... ירמיה כתב ספרו , ' ... כמאמר הידוע בבבא בתרא טו ע"ב , הרי היא אינה מותירה מקום לעורכים '; אם הדוגמה היא 'וולהוזיאנית , ' הרי היא מתעניינת כמחברי המקורות הספרותיים ונדרשת לעורך בעיקר לשם פתרון בעיות בשיטה עצמה : כל שאינו עולה עמה בקנה אחד , מוטל על העורך . אלה הקצוות , ואידך זיל גמור . ככל שהשיטה גמישה יותר , כך גדל המשקל שהיא מייחסת לעורכים . הערת פתיחה זו אינה ערכית אלא תיאורית מתודולוגית . אין בה העדפה עקרונית של גישה גמישה על פני גישה דוגמטית , אף לא רמיזה , שההפך מזה הוא הנכון . פעמים האמת ברורה וחדה , וכל מי שנדרש לסיכוך יתר מתרחק ממנה , ופעמים שהיא אכן מורכבת , מסובכת , בלתי ניתנת לחשיפה עד תום , ומי שמציגה באופן דוגמטי , הוא המתרחק ממנה . במאמר זה רצוני לדון בהיבט אחד הנוגע לעריכתן של שתי פרשיות מתוך ספר ירמיה . העיון בספר . ק...  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות