הקדשת יחזקאל וראשית פעולתו

הקדשת יחזקאל וראשית פעולתו בנימין אופנהיימר פרשת הקדשתו של יחזקאל היא מן הפרשיות התמוהות ביותר במקרא , ורבות בה הקושיות ; מן הבחינה הספרותית היא מורכבת מחטיבות שונות , שחזון ומציאות משמשים בהן בערבוביה . עיין קודם במבנה הכללי : א , ד-כח : " חזון המרכבה . נ א , כח — ב , ב : הכנת הנביא לשליחות על ידי מתן הרוח . ב , ג-ז : פקודת השליחות , תיאור אופי העם . ב , ח — ג , ג : אכילת המגילה . ג , ד-יא : פקודת שליחות חוזרת ודברי עידוד לנביא . ג , יב-טז : " הנביא בתל אביב . נ ? ג , טז -כא : פרשת הצופה ( הקבל ל יד , יג ואילך יח ; לג , א-ט . ( ג , כב-כז : פרשת האלם . ד , א — ה , ד . המעשים האליגוריים-הדרמטיים .  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות