הרקע ההיסטורי לתיאור המתקפה הפלשתית על אחז מלך יהודה בספר דברי־הימים

הרקע ההיסטורי לתיאור המתקפה הפלשתית על אחז מלך יהודה בספר דברי הימים נדב נאמן בדברי הימים ב' ( כח , ידו ) מתוארת המתקפה הפלשתית על אחז במלים האלה : 'ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את בית שמש ואת אילון ואת הגדרות ואת ש 1 כ 1 ובנותיה ואת תמנה ואת בנותיה ואת גמזו ואת בנותיה וישבו שם . ' תיאור המתקפה הפלשתית — שבו ניתן לא רק תיאור סכמטי של מאורעות , אלא אף מניין מפורט של הערים הנכבשות — נחשב בדרךכלל למהימן מבחינה היסטורית . כך , למשל , הניח רודולף , שפסוקים יז-יט בפרק כח היו מתחילה חטיבה עצמאית , שבעל ספר דברי הימים 2 1 שאב מ'ספר מלכי יהודה וישראל' ( פסוק כח . ( להשקפה זו שותפים עוד חוקרים , אבל נמצאו גם חוקרים שהטילו ספק במהימנות ההיסטורית של הכתוב וסברו שאינו תואם 3 לימיו של אחז ולמאבקים שהתנהלו בזמנו . במחקר הישראלי מקובל לראות בתיאורי ספר דברי הימים עדות מהימנה לפרשיות שונות שאירעו בתולדות ממלכת יהודה בימי בית ראשון . אין תמה , שגם תיאור המתקפה הפלשתית על ממלכת אחז נתקבל ככתבו וכלשונו על ידי חוקרים רבים , ונחשב לאחת מאבני הפינה החשובות לשחזור יחסי 4 יהודה עם פלשת במאות התש...  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות