דור לדור משלהי תקופת המקרא ועד חתימת התלמוד

קובץ מחקרים לכבוד יהושע אכוון 1 אוניברסיטת תלי אביב מוסד ביאליק ירושיים דור לדור משלהי תקופת המקרא ועד חתימת התלמוד קובץ מחקרים לכבוד יהושע אפרון דור לדור משלהי תקופת המקרא ועד חתימת התלמוד קובץ מחקרים לכבוד יהושע אפרון עורכים אהרן אופנהיימר אריה כשר ^ 257 * wi 3 מוסד ביאליק ירושלים < ק בשיתוף בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג אוניברסיטת תל אביב  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות