יהודה שיפמן הלכות שחיטה על פי מגילת המקדש

יהודה שיפמן הלכות שחיטה על פי מגילת המקדשבמגילת המקדש נב—נג נידונות , בין השאר , מספר הלכות הקשורות לענייני שחיטה , הן לגבי קדשים והן לגבי חולין א ) איסור הקרבת בעל מום ( מג' המק' נב : ;( 5-3 ב ) איסור שחיטת בהמה מעוברת ( נב : ;( 7-5 ג ) דין בכור בהמה טהורה כולל איסור הקרבת בכור בעל מום ( נב : ;( 12-5 ד ) איסור שחיטת חולין בתוך תחום מהלך שלושה ימים מהמקדש ( נב : ;( 16-14 ה ) החיוב לשחוט בעלי מומין רק במרחק שלושים ריס מהמקדש ( נב : ;( 19 16 ו ) איסור אכילת בהמות השחוטות מחוץ למקדש בתוך עיר המקדש ( נב : ;( 21-19 ז ) דין שחיטת חולין ( נג . ( 8-7 : הלכות אלה דנות בעיקר בשני עניינים : שחיטת חולין וקדשים מצד אחד , ובעלי מום ופסולים מצד שני . במאמר זה נתרכז בראשון . כבר עסקנו במקום אחר בפסול הנובע מהריון הבהמה ובאיסור 'אותו ואת בנו , ' ומקווים אנחנו לשוב לבעיית בעלי המום בעתידי . . 1 מגילת המקדש : המסגרת הספרותית לפני שנעסוק בעניין עצמו , ראוי להקדים כמה דברים אשר למגילת המקדש בכלל ולקטעים שלפנינו בפרט . המגילה כולה היא עיבוד חומר מקראי עם מספר תוספות , רובן קצרות 3 . הבולטת בתוספות אלה , כיד...  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות