פרק מ"ג קבוצה ח : טעמי מצוות שבת ויום טוב. שבת, יום הכיפורים , פסח , שבועות, ראש השנה , סכות ושמיני עצרת, ארבעת המינים

וידאג לף2 . הוא יתעלה אמר : לא תתעב ארמי כי אחיך הוא ( דברים כ"ג , 8 ) . וכן כל מי שהזדקקת אליו ביום מן הימים וכל מי שהועיל לך ומצאתו בעת צרה , אפילו אם הרע לך לאחר - מכן , הכרח שתישמר לו זכות בעבור מה שקדם . הוא יתעלה אמר : לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו ( שם ) , למרות שהתפרסם מה שהרעו'2 לנו מצרים לאחר - מכן . ראה אפוא כמה מידות מעולות למדים אנו ממצוות אלה . שני אלה אינם מן הקבוצה השביעית , אבל בשל הדאגה לקרובים בירושה הדיבור גרם לנו לחרוג ( ולהזכיר ) מצרי ואדומי . פרק מ"ג המצוות הכלולות בקבוצה השמינית הן המצוות שמנינו בספר זמנים'. טעמיהן של כולן - למעט מעטות - מבוארים בכתוב . טעמו של עניין השבת2 מפורסם מכדי שיצטרך 20 . השוו גרינברגר , ירושה , עמ' 257 - 21.268,259 . השוו במדבר כ', 15 . פרק מ " ג 1 . השלישי בין ספרי משנה תורה : " ספר זמנים ... הלכותיו עשר וזהו סידורן : הלכות שבת , הלכות עירובין , הלכות שביתת עשור , הלכות שביתת יום טוב , הלכות חמץ ומצה , הלכות שופר וסוכה ולולב , הלכות שקלים , הלכות קדוש החדש . הלכות תעניות , הלכות מגילה וחנוכה"( משנה תורה , ספר זמנים , הקדמה ) .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין