ביבליוגרפיה נבחרת

ביבליוגרפיה נבחרת ג מקורת חז"ל מדרש בראשית רבא ( רבה ) , מהדורת תיאודור - אלבק , הדפסה שנייה , ספרי ואהרמן , ירושלים תשכ"ה . ויקרא רבה , מהדורת מרגליות , ירושלים תשי"ג - תש"' ח . מדרש תנחומא , ברלין תרפ"ז . מכילתא דרבי ישמעאל , מהדורת האראוויטץ - רבין , פרנקפורט תרצ"א .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד