הערות /

הערות למבוא : .1 ש' ליברמן , שקלשן ( ירושלימ2 תש"ל ) עמ'4 . .2 עיין מאמר הביקורת של ד' סתרן על " פירושו של הירונימוס לספר דניאל " של גחי ברברמן , בתרביץ נב ( תשמ"ג ) 148 - .153 .3 מחלוקת זו התנהלה בין י' כער וש' ליברמן . בער פתח במסתו , " המדרשים המזויפים של ריימונדס מרטיני ומקומם במלחמת הדת של ימי הביניים", במחקרים לזכר א גולאק וש' קליין ( ירושלים תש"ב ) עמ' 28 - .41 ליברמן השיב במאמרו ,  אל הספר
הקיבוץ המאוחד