פרק שישי / בין דרשנות למדרש: חג הפסח ויציאת-מצרים בכתבי אוריגנס ובמדרשי חז'ל

להיטותו של יוסטינוס לשכנע את בן - שיחו הטביעה את חותמה על ספרו , ואופי הספר הוא פולמוס חריף , יותר ממה שהוא דו - שיח אמיתי . בספרו , אווירת הווכחנות אופפת את כתבי - הקודש , שלא בטובתם . לא כר המצב לגבי נושא הפרק שלנו , אוריגנס ויצירתו . מצעירותו התאמץ אוריגנס לחשוף את מכמני המקרא , והתמסר ללימודו כל ימי חייו . אחד מחוקריו כיבדו בתואר של " אב - הכנסייה הראשון שהתמסר בכל נפשו ללימוד המקרא". 1 אף החולקים על אוריגנס בתוך הכנסייה עצמה , ואלה הלכו והתרבו מן המאה הרביעית ואילך , הודו בידיעותיו המפליגות במקרא ובכוחותיו הדרשניים והפרשניים כאחד . לזכותו ייאמר , שיחד עם רצונו להעניק משמעות רוחנית ואף מיסטית לכתבי הקודש , לא בז אוריגנס לקטנות , והתעסק גם בנוסחאות השונות של המקרא . עיסוק זה הסתיים בחיבורו המפורסם , ההקספלה , שהיה מורכב משישה טורים מקבילים של תרגומים שונים למקרא בשפות שונות 2. מפעל זה משקף את מידת הרצינות וההתמסרות של אוריגנס לכתבי הקודש . רצונו העז להבין את המקרא הביאו גם למשא - ומתן עם יהודים על המקרא , ואת פירושיהם הוא מצטט רבות כמסורות יהודיות , מתוך עניין פרשני וללא שמץ של התפל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד