המאה השלישית

פרק שישי / בין דרשנות למדרש : חג הפסח ויציאת - מצרים בכתבי אוריגנס ובמדרשי חז"ל  אל הספר
הקיבוץ המאוחד