פרק חמישי / במקבילית הדרשות: השוואות נבחרות בין יוסטינוס למכילתא דר' ישמעאל

פרק חמישי / במקבילית הדרשות : השוואות נבחרות בין יוסטינוס למכילתא דר' ישמעאל בפרק הזה נשווה שני נושאים מרכזיים בחיבורו של יוסטינוס , דו - שיח עם טריפון , עם הטיפול באותם הנושאים במכילתא דר' ישמעאל . המכילתא היא מדרש ' הלכה' לפרשיות נבחרות בספר שמות , שנערך סמוך לתקופה התנאית ואחריה , לקראת המחצית השנייה של המאה השלישית 1. בנוסף לדרשות ההלכתיות , המדרש כולל חומר אגדי רב . אם עמלנו בפרק הקודם להציב את האפשרות שקיימים מקורות תנאיים בתוך מדרש בראשית רבה , הרי הדרשות שבמכילתא הן בבירור בחזקת מדרשים תנאיים , בנות זמנן של הדרשות ביוסטינוס , ואולי , במקרים מסוימים , קדומות יותר . נפתח בהגדרת היהדות , כפי שהיא נמצאת ביוסטינוס , ונעמידה מול ' הגדרה' דומה במכילתא . לאחר מכן , נעבור לדרך הדרשנית בשתי היצירות . בפרק 46 של הדו - שיח , טריפון מעלה את השאלה הבאה לפני יוסטינוס : מה דינו של יהודי שממשיך לשמור את המצוות אחרי שהשתכנע בצידקת הנצרות ומאמיו בה ? האם גם הוא ייוושע ? אחרי דיון קצר , יוסטינוס מביע את דעתו החיובית , שיהודי המודה בנצרות , אבל מתמיד בשמירת המצוות , אכן ייוושע , כל עוד הוא איננו מנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד