"פרק שלישי / המאבק הפרשני : יוסטינוס מרטיר ו"הדו-שיח עם טריפון היהודי

ו"הדו - שיח עם טריפון היהודי " יוסטינוס מרטיר התפרסם בעולם הנוצרי הודות לשני סוגי חיבורים שחיבר באמצע המאה השנייה . הסוג הראשון הוא כתבי הגנה ( ביוונית - ' אפולוגיה') , בהם הוא הודף את הטענות שהוטחו בנוצרים על - ידי הרומאים . הסוג השני הגיע אלינו ללא כותרת , אבל החיבור נקרא " הדו - שיח עם טריפון". 1 יצירה זו משלימה את כתבי ההגנה , בהיותו קיטרוג תקיף נגד היהדות ונגד חכמי היהודים ופירושיהם למקרא . ב"דו - שיח " אפשר יהיה לעמוד על עיקרי הטענות שהנוצרים העלו נגד היהדות , וכן יתבהרו דרכי הכנסייה הצעירה בפירוש המקרא . תרומותיו של ה"דו - שיח " הן נכבדות עוד יותר , מכיוון שהוא מצטט פירושים של " החכמים"("דידסקלוי " ביוונית ) של היהודים 2. יש עניין רב בבדיקת פירושים אלה ובהשוואתם עם מדרשי חז"ל שבקבצים התנאיים והאמוראיים . יוסטינוס נולד , לפי עדותו , בעיר פלאוויה ניאפוליס , הלא היא שכם , כנראה למשפחת מתיישבים ממוצא יווני - רומי 3. שמונת הפרקים הראשונים של הדו - שיח מתארים את מסעו הרוחני של יוסטינוס עד שהכיר בנצרות כדת האמת . יש כמה חוקרים שמטילים ספק רב באמיתות התיאור ורואים אותו כחיקוי של תבנית ס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד