פרק ראשון / סלע המחלוקת: "אין הם ישראל. . . אנו הם ישראל"

פרק ראשון / סלע המחלוקת : " אין הם ישראל ... אנו הם ישראל " בבואנו להעלות קווים למפגש אפשרי בין דת אחת לרעותה , עלינו לעמוד תחילה על המבנה הפנימי של כל דת לחוד : ערכיה , רעיונותיה והלכותיה . אף תיאור זה לא יספיק , אם לא נשרטט את האיזון בין שלושה מרכיבים אלה ואת מידת החשיבות שכל אחד מהם תופס בה 1. הרי יש דת שההגות והחשיבה חשובות בה יותר מן המעשה , ויש דת שבה המעשה הוא מכריע , ול'כוונה ' אין בה חשיבות מכרעת . רק אחרי סקירה כזו נוכל לערוך השוואה בין דת לחברתה . כך הדבר גם כאשר דת טוענת שהיא יורשתה של חברתה , ניזונה מאותם המקורות עצמם שמהם שאבה רעותה , מסגלת לעצמה את המיתוסים הקדומים של חברתה , ובעצם היא - היא הדת האמיתית , בזמן שחברתה איבדה מכבר את זהותה ואמיתותה . אחת היא אם הטוענים לכתר באים מתוך הדת הראשונה עצמה , או אם הם באים מחוצה לה . טענתם היא שאותה מורשת , שעד עתה הובנה בדרך מסוימת , יושמה והודגמה בהלכות ונימוסים מסוימים , היא עתה בידי פרשן גדול וכן יותר , שבידיו המפתחות האמיתיים להבנתה ולהגשמתה של אותה מורשת . זוהי תחילתה של סקירה תיאורטית , הסוקרת את היחסים בין שתי דתות בכלל , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד