תוכן העניינים

מנחם הירשמן המקרא ומדרשו : בין חז"ל לאבות - הכנספה ספריית " הילל בן חיים", ספרי יסוד במדעי היהדות לזכרו של הילל בן - חיים הי"ד , חבר קיבוץ בית - אורן עורך הספרייה : מאיר איילי  אל הספר
הקיבוץ המאוחד