מפתח

מפתח השמות והמספרים המודגשים מציינים ערכים ראשיים ואת מקומם ב " מדריך " אבו ע ' וש 97 אחיהוד 29 65 , 66 , 230 , 259 , 358 אבו שושה 323 9 אלמות 33 אבטין 27 א - טבע ' ה 307 153 , 189 , 238 145 , 164 ראו גם : עין שבע אלמחיבה 257 , 340 אבטליון 27 א - טור ראו : הר תבור אלמטבעה 65 88 , 384 , 389 א - טיבה 29 אלמניה 273 אבילה 338 197 , 198 , 391 אלמסעודיה ראו : שפך דליות אבל 39 , 75 א - טיבה ( בשומרון ) 198 אלמע ' אר 34 אבל בית מעכה 39 א - טירה 371 , 383 16 , 48 , 86 , 117 , 129 , 160 , 400 , 402 אבלים 37 אי השלום 334 אלמעד ' ר 140 אגם הלשון 168 אילניה 29 אלעבידיה 365 , 366 אגם נצרת ראו : כנרת ( האגם ) 95 , 96 , 190 , 387 אלעולם 383 אגם עבידיה 342 איתביריון 94 אלעזיר 34 אגריפינה 198 אכסאל 83 51 א - דאנה 196 , 198 אכסניית פוריה 189 , 312 , 405 אלראי 191 א - דבוריה 27 אכסניית קזה נובה 299 אמאוס ראו : חמת 84 , 91 , 92 , 93 , 390 , 398 אלבטיחה 410 אם אלג ' ביל 139 א - דח ' י 28 ראו גם : בקעת בית צידה אם אלע ' נם 34 54 , 57 , 172 , 393 א - לביה 54 , 134 , 142 , 190 , 194 אם ג ' וני 223 א - דלאיכה 2...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור