תל רקת

תל רקת תל ולמרגלותיו מעיינות מצפון לטבריה ( נ"צ 1995.2458 ) . רקת נזכרת במקרא ברשימת הערים שבגבול שבט נפתלי :"וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת"( יהושע יט , לה ) . היא זוהתה על ידי ו"פ אולבריט ויוחנן אהרוני עם תל אלקניטרה הנקרא גם תל אלקלטיה , אשר מתנשא כקילומטר אחד מצפון לטבריה . על פי סקר וחפירה מצומצמת שנערכה בשוליים המזרחיים של התל , עם פריצת הכביש במקום ובניית " המוביל המלוח", עולה כי המקום היה מיושב מן התקופה הכנענית הקדומה ועד התקופה הישראלית . במסכת מגילה שבתלמוד מתקיים דיון ארוך בשאלה אם אפשר לזהות את רקת עם טבריה הקדומה . זאת בגלל השאלה אם טבריה היתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון , שכן לפי זה נקבעים מועדי קריאת המגילה בעיר בפורים . וכך נאמר שם : " רקת זו טיבריא , כינרת זו גנוסר . ולמה נקרא שמה רקת ? שאפילו ריקנין שבה מלאים מצוות כרימון"( מגילה א , ו , ע"א ) . הטבלה בירדן  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור