כנרת ( המושבה )

במדבר ( לד , יא ) . העיר כנרות , בצורת הרבים של כנרת , מוזכרת פעמיים בספר יהושע ( יא , ב ; יב , ג ) ופעם בספר מלכים ( טו , כ ) . לכנרת שמות שונים : ים טבריה , ים כנרות , ים גנוסר , אגם נצרת וים הגליל , אולם העתיק מכולם הוא השם המקובל כיום"כנרת"( וע"ע תל כנרות ) . רבים מסיפורי ראשית הנצרות קשורים לאזור הקרוב של הכנרת : נס הלחם והדגים ; נס החזירים ; הסערה שפסקה ; שלל הדגה בצפון - מערב האגם ; ישו שהלך על פני המים ועוד . סיפורי מסע וסקרים של חוקרים רבים במאות האחרונות כוללים מידע רב על הכנרת . הקבוצה הראשונה , דגניה , וקבוצות שקמו מיד אחריה שזרו בהווי החיים במקום את הכנרת , כגון בשירת רחל , במאמרי א"ד גורדון ועוד . קיומו של אגם הכנרת כמקור מים באיכות גבוהה אינו עניין מובן מאליו . בשל השימושים הרבים שעושים בכנרת , ובראשם אספקת מים - אין ישראל יכולה להרשות לעצמה הרעה , ולו הקטנה ביותר , באיכות מימיה . הסכנות לאיכות מי הכנרת ולסביבתה נובעות בעיקר מן הפעילות בחופיה ובאגן ההיקוות שלה . על מנת להתמודד עם הבעיות הללו ולשמור על איכות מי האגם - הוקמה מנהלת הכנרת , כזרוע של נציבות המים לישראל . בנוס...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור