החי

בעקבות שינוי משטר השימוש בקרקע אחרי ,1967 עם הפסקת הרעייה האינטנסיבית , חלה במקומות רבים התפתחות מהירה של חישות צפופות של קנים , המדכאת את יתר הצמחים ומקטינה את המגוון . כדי לשוב לאיזון אקולוגי נכון , הכניסה הנה רשות שמורות הטבע עדר בקר , והוא אכן מילא חלקית את התקוות שתלו בו . נוף צומח מיוחד במינו מתפתח בשנים שחונות בשטחים הנחשפים בקיץ , עם ירידת פני גופי המים והצטמצמות שטחם - בעיקר בין שפך הירדן לשפך מששים . נוצר כאן אחו נרחב , המורכב מעטינית מגבבת . עליעב מדקרו , גמא ננסי וביצן מכסיף . דבשה לבנה משגשגת גם היא , ובמקומות גבוהים מעט יותר גדל אשל הירדן ויוצר סבך צפוף . נמצא כאן גם אסתר מרצעני , אקליפטה לבנה וכן ברוניקת המים . תנאים של מלחה התפתחו ממזרח למקווה המים של עקביה ובשטח שבין מששים לירדן . כאן גדלים סמר חד , סמר ימי , הגה מצוי , גמא דל - שבלים , אפרורית מצויה , ערר כרתי ואשל הירדן . החי עולם החי העשיר כולל מגוון רב של חד - תאיים , חרקים , רכיכות , דו - חיים , דגים , זוחלים , עופות ויונקים . אחרי מלחמת ששת הימים עדיין נמצאו כאן מספר רב של מינים , בעיקר חרקים , שאינם נמצאים בשאר ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור