ההידרוגרפיה

הקשורים במים . חשיבות מיוחדת נודעת לעובדה כי מקווי המים והנחלים הם מקום חיות טוב לדגי הכנרת , בעיקר לאמנון הגליל בעונת ההטלה , ובכך תורמת הבקעה תרומה חשובה ביותר לאיזון האקולוגי בכנרת . בקעת בית צידה היא למעשה מניפת הסחף של הנחלים מששים , יהודיה , דליות ושפמנון ושל נהר הירדן . הבקעה משתרעת במקביל לחוף הכנרת , מצפון - מערב לדרום - מזרח , לאורך 6 ק"מ בקירוב . רוחבה כ - 2.5 ק"מ , מתעלת המים המערבית , שהקיפה את הבקעה ממזרח בקו גובה 190 - מ'והיתה למעשה גבול השטח המעובד , ועד חוף הכנרת . בקע הירדן במזרח הכנרת תחום ממזרחו במערכת של שברים חדים , שכיוונם צפון - דרום , ואילו מנקודה זו צפונה משתנה כיוון השברים מדרום - מערב לצפון - מזרח . העיקרי שבהם - שבר שיח'עלי -"הוריד"את אזור יער יהודיה וצפון - מזרח הכנרת וגרם להתנקזות שטח גדול במרכז הגולן לקטע צר , ברוחב של כ - 5 ק"מ בצפון - מזרח הכנרת , וכך נוצרה בקעת בית צידה . ההידרוגרפיה בקעת בית צידה ניזונה מחמישה נחלים : הירדן , נחל מששים עם יובלו - נחל זויתן , נחל יהודיה , נחל דליות ונחל שפמנון . פרט לאחרון , כולם הם מהגדולים בנחלי הארץ מבחינת שפיעתם ....  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור