פוריה

המבוגרים , אולם הרומאים לא חמלו על זקן ונער משנאתם הגדולה ליהודים ... ולא את העיר בלבד שילח אספסינוס באש , כי אם גם את כל הכפרים הסמוכים והעיירות . אחדים כבר היו עזובים מאדם , ובמקומות אחדים מכר את האוכלוסייה לעבדים " ("מלחמות היהודים"ג ז , א ) . לאחר המרד חודש היישוב היהודי בערב , אך העיר ירדה מגדולתה , וסכנין , שאף היא נבנתה מחדש , היתה מעתה למרכז החשוב בעמק . משמר הכוהנים פתחיה התיישב בערב ברובע מיוחד , שנבנה במקום פנוי מקברים , היות שערב בנויה על קברים ( ברייתא של כ"ד משמרות ) . אחד מתושבי עראבה שחצב מקלט גילה בקרבת הכנסייה הנוצרית מערת קבורה , כנראה יהודית , מן התקופה הביזנטית . במערה כמה חדרים חצובים בסלע , ופתחה המקורי , שהיה חסום בגולל , נסתם על ידי האדם שגילה אותה ( עואד א - סעיד ) ; אפשר להיכנס אליה ( ברשותו ) רק בירידה בסולם דרך פתח שבתקרתה . בערב היתה כנסייה , שנבנתה בראשית המאה ה - 5 ונשרפה במאה ה - ,6 אך שרידיה מכוסים היום , והפסיפס נעלם מן היישוב . בפסיפס היו עיטורים גיאומטריים וצלבים . מכיוון שהתוויית צלבים בפסיפסים שברצפה נאסרה על ידי מוסדות הכנסייה בשנת 427 לספירה , כ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור