נחל שגור

הממשלה מעודדת את התיישבות הקבע של הבדווים ; היישוב ערב א - זבידאת הוקם על ידי המתיישבים בעזרת הלוואות ממשלתיות , ואילו בסמת טבעון ( ע"ע ) שמצפון - מזרח לטבעון , שלשם ייסודה התחברו שלושה שבטים , הוקמה על ידי הממשלה בשנת .1965 היום מאוגדים ריכוזי הבדווים במסגרת יישובים המנוהלים על ידי מועצות מקומיות . המשק האוטרקי הבדווי , שהיה מבוסס על גידול צאן , הוא נחלת העבר באזור זה . עם זאת עוסק הבדווי רק מעט בעבודת האדמה , בעיקר כדי לספק תעסוקה לקשישים , שאינם יכולים לצאת לעבודות חוץ , ולגידול ירקות לאספקה עצמית . בשל התיישבות הקבע נוצרה בקרב הבדווים גם שכבה דקה של פקידים , חנוונים ונותני שירותים אחרים . יש ביניהם גם קבלנים אמידים . תהליך ההתמערבות של הבדווים בסביבת נחל צפורי מהיר יותר מאשר באזורים אחרים , בשל המגע ההדוק עם האוכלוסייה היהודית . הגברים הצעירים לובשים רק בגדים מודרניים , ואילו הנשים עדיין מתלבשות לעתים בלבוש מסורתי . האוכלוסייה הבדווית היא צעירה , יחסית , כי הילודה בה רבה ותמותת התינוקות מועטת , בשל השירותים הרפואיים המסופקים לה . נערים בדווים ממשפחות אמידות לומדים בבתי ספר תיכוניים...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור