ברכת ג'עודי

ה - 20 חכרו ארבעה יהודים שטח אדמה ליד הכפר תרעאן , ועיבדו אותו בתנאי אריסות . נחל יפתחאל והיישוב הבדווי שבפתחו - א - רמאנה - מזוהים כמקומות הנזכרים במקרא בתיאור גבולות נחלת שבט זבולון :"ויצא רמון ... והיו תצאתיו גי יפתח - אל"( יהושע יט , יג - יד ) . בבקעת בית רמון התרחש האירוע המתואר להלן : לאחר שנודע כי אדרינוס ביטל את הסכמתו לבניית בית המקדש"היו הקהילות מכונסות בבקעת בית רמון זו . כיוון שהגיע כתב - המלך היו בוכים . ביקשו למרוד במלך ... נכנס [ ר'יהושע בן חנניה ] ודרש : ארי טרף טרף ועמד עצם בגרונו . אמר : כל מי שיבוא ויוציא אותו - אתן לו שכרו . בא אליו קורא מצרי , שמקורו ארוך , נתן מקורו [ לתוך פיו של הארי ] והוציא [ את העצם ] . אמר לו : תן לי שכרי . אמר לו [ הארי ] : לך והיה שמח ותאמר נכנסתי לפי הארי בשלום ויצאתי בשלום . כך דיינו שנכנסנו לאמה זו בשלום ויצאנו בשלום"( בראשית רבה סד , ל - לא ) . בתלמוד ( ירושלמי , חגיגה ג , ע"א ) נאמר באותו עניין :"מעשה שנכנסו שבעה זקנים לעבר את השנה בבקעת בית רמון ... ומי שלא היתה לו טלית , גזר חברו וחצה את טליתו ונתן חלק לחברו ... כיוון שמצאו אבן אחת ,...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור