בקעת בית כרם

הנזכרת בלוחות אוגרית . בתחום היישוב יש מערות מגורים וקבורה ומתקנים חקלאיים ותעשייתיים חצובים בסלע , עדות לקיומו של יישוב מן התקופה הרומית - ביזנטית במקום . בקעת בית כרם הצפונית שבבקעות הרוחב של הגליל התחתון . מצפון לה מתרומם הגליל העליון , וגובלים בה מתלול צורים , הר חלוץ , הר שזור ומורדות הר הארי ; מדרום תוחמים אותה בקעת בית כרם הר גילון , הר כרמי ומורדות הר כמון ; ממערב תוחם אותה הר גמל ; וממזרח - בקעת חנניה , שהיא למעשה המשכה של בקעת בית כרם . בקעת בית כרם היא יחידה מורפולוגית וטופוגרפית מובחנת . העתק מתלול צורים הוא שקבע את תוויה המורפולוגיים . ממערב לכפרים דיר אלאסד ונחף מתמתנים שיפועיו של מתלול זה , וכאן עוברים השבילים העולים מן הבקעה צפונה , לעבר הגליל העליון . בין הכפרים א - ראמה ודיר אלאסד מתמתנים השיפועים עקב הופעתם של אפקי חור פריכים , שעוביים רב . דבר זה מקל את הגישה לכפרים ומאפשר את עיבוד האדמות . בשל שינויים טקטוניים ופעולת סחיפה , הניקוז העילי של הבקעה לקוי : נחל שזור ונחל שגור מתנקזים מדרום לה , לעבר נחל חלזון והים התיכון , ואילו נחל צלמון מנקז את בקעת חנניה , אגפה המזר...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור