שמות ערביים

שמות ערביים במדריך ישראל החדש מופיעים שמות רבים בערבית ( אתרים וכן אישים ) , ואולם אין זה פשוט לחפש שמות בערבית בשפה העברית . אותיות רבות בשפה הערבית אינן קיימות כלל בשפה העברית , ולכן ניסינו להקל על הקורא , ולהסביר את שיטת התעתיק של השמות בערבית , ואת אופן הגייתם . כדאי לשים לב במיוחד לאופן הגיית אותיות אלה : להלן לוח התעתיק הערבי - עברי הנקוט במדריך : א כמו אבו ו א בלתי מבוטאת , כמו ח'אלד , ג'האד , ג'אלא 51 ) א מבוטאת , כמו עם שווא * ב ש ג'כמו ג'ירפה ( ג'בל , סג'רה ) ] ד ג ד'כמו th במילה that ( מאד'ן ) נ ה * ו כמו . w 3 ז 3 ח ( גרונית ) ] ח'( כמו ח אשכנזית ; שיח', ח'רבת ) ] ט ג ט'( נמו ז ננדה מאוד ; ט'אהר ) 31  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור