התקופות הארכיאולוגיות בארץ - ישראל

התקופות הארכיאולוגיות בארץ - ישראל התקופה הפליאוליתית התחתונה ,000,000 ו - 120,000 לפנה"ס התקופה הפליאוליתית התיכונה 120,000 - 45,000 לפנה"ס התקופה הפליאוליתית העליונה 45,000 - 18,000 לפנה"ס התקופה האפיפליאוליתית ( מזוליתית ) 18,000 - 8300 לפנה"ס התקופה הניאוליתית הקדם - קרמית 8300 - 5500 לפנה"ס התקופה הניאוליתית הקרמית 5500 - 4500 לפנה"ס התקופה הכלקוליתית 4500 - 3000 לפנה"ס  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור