חורשים ויערות

ראו המבוא הגיאולוגי בכרך מס'2 - הגליל העליון וחופו מבנהו הגיאומורפולוגי של הגליל התחתון מאפשר עיבוד חקלאי נוח של קרקעותיו , ובעיקר בעמקי הרוחב ובמישורים שבמזרחו . כתוצאה מכך הושמד בעבר חלק ניכר מהצומח הטבעי של הגליל התחתון , ועמדים טבעיים של צומח הם נדירים בו בהשוואה לכמותם בגליל העליון . צומח טבעי נמצא היום בגליל התחתון בעיקר על ההרים והגבעות , אם כי גם שם פגעו בו הכריתה ושן הבהמה , וברוב המקומות אין הוא ממש צומח טבעי . חורשים ויערות חורשים ויערות נמצאים בגבעות שבגליל התחתון המערבי ובחלק מרכסי הרוחב של הגליל התחתון המרכזי . תצורות צומח אלה מורכבות בעיקר משלוש חברות חורש עיקריות , שתפוצתן נקבעת על פי המסלע , סוג הקרקע והרום . בכל אחת משלוש החברות האלה מבחינים בווריאנטים אחדים . חברת אלון מצוי ואלה ארצישראלית נמצאת באזורים הגבוהים של רכסי הרוחב בגליל התחתון המרכזי , לרוב מעל לרום של 400 מ', אך לא מתחת לרום של 250 מ'. חורשים אלה גדלים רק במקומות שבהם כמות המשקעים רבה . לפיכך הם נמצאים על רכסי ההרים או במפנים צפוניים , בעיקר על קרקעות טרה רוסה . הווריאנט הטיפוסי של חברה זו נמצא בראשי ההרי...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור