יונת רחוקים נדדה יערה

יונת רחוקים נדדה יערה יונת רחוקים נדדה יערה , / כשלה ול ' א יכלה להתנערה . התעופפה , התנופפה , חופפה , / סביב לדודה סוחרה סוערה . ותחשב אלף לקץ מועדה - / אך חפרה מכל אשר שערה . דודה - אשר ענה בארך נדוד / שנים , ונפשה אל שאול הערה - 5 הן אמרה : " לא אזכרה עוד שמוו " / ויהי בתוך לבה כאש בוערה . למה באויב תהיה לה ? והיא / פיה למלקוש ישעך פערה . ותאמין נפשה ולא נואשה - / אם כבדה בשמו ואם צערה . יבא אלהינו ואל יחרש - / על כל סביביו אש מאד נשערה . חתימה : יהודה לוי . 1 . יונת רחוקים כנסת ישראל ( על פי תה ' נו , א ) . ראו " יוצאת אל החרבה " , טור 24 והפירוש שם . נדדה יערה דימוי לגלות . 2 . חופפה על פי דב ' לג , יב . כאן כנראה : מרחפת מעל . לדודה לאהובה , אלוהים . סוחרה סובבת סחור סחור . 3 . אלף אלף שנים מחורבן הבית השני ( שנת 1068 לערך ) . לקץ מועדה לזמן גאולתה . חפרה בושה ונכזבה ( על פי מיכה ג , ז ) . שערה חשבה ( על פי משלי בג , ז ) 4 . נדוד פירוד . ונמשה וכו ' על פי יש ' נג , יג . לשאול הערה חשף למוות . 5 . על פי יר ' ב , ט . שמו את השם של הדוד . 7 . אם כבדה וכו ' בין אם כיבדוה ובין אם ציער...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין