ברכי אצולה מרוח הקדש

ברכי אצולה מרוח הקדש ברכי נפשי את ה ' . ברכי , אצולה מרוח הקדש , את שם אדיר נאדר בקדש , אל נערץ בסוד שרפי קדש - 5 אין קדוש בה ' . ברכי , ברה מנחלי בר נמשכת , את שם בוחרך לפניו ללכת , בורכת לפניו ובשמו מתברכת - ברוכה את לה ' . מסתג ' אב . חתימה : אלף בית ( שלוש פעמים , בטורים ו - 2 בכל מחרוזת - אחרי המילים " ברכי " ו " את שם " ) ; במחרוזת האחרונה : יהודה הלוי בן שמואל . בתוכנו ובצורתו הפיוט הוא הרחבה לנאמר ( ברכות י ' ע " א ) : " מה הקב " ה מלא כל העולם , אף נשמה מלאה כל הגוף ; מה הקב " ה רואה ואינו נראה , אף הנשמה רואה ואינה נראית [ . . . ] יבוא מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו " . 1 . תה ' קג , א . 2 . אצולה לקוחה ( על פי ראב " ע לבמד ' יא , יז ) . 4 . על פי תה ' פט , ח . שרמי מלאכי . 5 . שמ " א ב , ב . 6 , ברה טהורה . בר טוהר . נמשכת זורמת , נאצלת . 8 . בורכת כורעת ברך ( על פי תה ' צה , ו ) . 9 . רות ג , י .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין