ע7 העטיפה.הצגת הדיבוק ש* הבימה במוסקבה‭- rjwj .1922,‬ לאה (הנר.יוגינא) 1הצד'ק (נחום צמח)