כיכר צינה דיזנגוף. למעלה: במתכונתה הישנה בשנות ה‭.30-‬ למטה: בצורתה בשנות ה‭90-‬