מאיר דיזנגוף, ראש העירייה הראשון של תל-אביב. כאן: רוכב על סוס (עם "זקן השומרים" אברהם שפירא) בראש תהלוכת ה"עדלידע" בפורים 1934