מבט מאחור על הגימנסיה "הרצליה" בראשיתה. בקומה הראשונה במרכז: חדר המורים