תצלום של שישים ושש המשפחות שהתכנסו בלב החולות להגרלת המגרשים שעליהם תוקם "אחוזת-בית‭,"‬ לימים תל-אביב, "העיר העברית הראשונה"