בראשית המאה ה‭20-‬ הוקמו בסאלוניקי ארגונים ציוניים ראשונים. בתצלום: חברי "החשמונאים" ארגון של צעירי "המזרחי"