תמונה מתוך "הדרך הנצחית‭,"‬ מעין אופרה המהווה סיכום של הגלות היהודית לדורותיה, שהופיעו בה 250 משתתפים. האמרגן מאיר וייסגל הצליח למשוך ליצירתה אישי-תרבות נודעים: פרנץ ורפל כתב את התמליל, קורט וייל את המוזיקה ומאקס ריינהארדט ביים. אירוע פוליטי, אמנותי ומעודד-מורל מלהיב