רחוב בצד המזרחי התחתון של מנהאטן – בראשית המאה ה‭:20-‬ כאן היה אז הריכוז הגדול ביותר של יהודים בעולם