ירושלים היתה מוקד שבו הצטלבו סתירות רבות מתוקף היותה מרכז השלטון הבריטי ומקום מושבם של המוסדות הלאומיים. בתמונה: השופט גד פרומקין, שופט בית המשפט העליון של ממשלת המנדט