תצלום אוויר של בניין "המוסדות הלאומיים" ברחביה – החלטת ההנהגה הציונית והמוסדות המנהיגים של היישוב לקבוע את מושבם בירושלים השפיעה השפעה מרחיקת לכת על התפתחותה של העיר