בניין "בצלאל‭,"‬ שנוסד בידי בוריס שץ וחבריו ב‭– 1907-‬ העשור הראשון של המאה ה‭20-‬ עמד בירושלים בסימן גיאותה של התרבות החדשה