שלום אש (מימין, בחברת י"ל פרץ, ה"ד נומברג ובנו של פרץ) היה נשיא הכבוד של מועדון פא"ן של הסופרים הכותבים יידיש שהיו לו שלושה סניפים, ורשה, וילנה וניו-יורק