"די כאליאסטרע" ‭")‬הכנופייה‭("‬ בתצלום משנת ‭.1922‬ משמאל לימין: מנדל אלקין, פרץ הירשביין, אורי צבי גרינברג, פרץ מארקיש, מלך ראוויץ‭,'‬ ישראל יהושע זינגר